Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-23,
Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων,
Σχολή Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

ΕΕΑ_ΜΠΗΣ_202223.pdfΈκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αρχείο PDF)
ΕΕΑ_ΜΠΗΣ_202223_full.pdfΈκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης με ενσωματωμένα τα παραρτήματα.
Π01 - ΦΕΚ Κανονισμού ΔΙΠΑΕ.pdf
Π02 - Έκθεση Βιωσιμότητας Τμήματος ΜΠΗΣ.pdf
Π03 - Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος.pdf
Π04 - Οδηγός Σπουδών 2022-23.pdf
Π05 - Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Τμήματος.pdf
Π06 - Κανονισμος Προπτυχιακών Σπουδών.pdf
Π07 - Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης.pdf
Π08 - Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών.pdf
Π09 - Κανονισμός Κινητικότητας Erasmus.pdf
Π10 - Κανονισμός Λειτουργίας Ακαδημαϊκού Συμβούλου.pdf
Π11 - Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών.pdf
Π12 - Κανονισμός Εξετάσεων.pdf
Π13 - Κανονισμός-Εκπόνησης-Γραπτών-Εργασιών.pdf
Π14 - Οδηγοί Μετάβασης στα νέα ΠΠΣ.pdf
Π15 - ΦΕΚ Κανονισμού ΠΜΣ - Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου.pdf
Π16 - ΦΕΚ Κανονισμού ΠΜΣ - Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα.pdf
Π17 - ΦΕΚ Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών ΜΠΗΣ.pdf
Π18 - Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης.pdf
Π19 - Έκθεση Αξιολόγησης ΠΑ ΕΣΠΑ 22-23.pdf
Π20 - Τυπική Αναφορά Αξιολόγησης Μαθήματος & Διδάσκοντα.pdf