Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2021-22,
Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων,
Σχολή Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

ΕΕΑ_ΜΠΗΣ_202122.pdfΈκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αρχείο PDF)
ΕΕΑ_ΜΠΗΣ_202122_full.pdfΈκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης με ενσωματωμένα τα παραρτήματα.
Παράρτημα01.pdf
Παράρτημα02.pdf
Παράρτημα03.pdf
Παράρτημα04.pdf
Παράρτημα05.pdf
Παράρτημα06.pdf
Παράρτημα07.pdf
Παράρτημα08.pdf
Παράρτημα09.pdf
Παράρτημα10.pdf
Παράρτημα11.pdf
Παράρτημα12.pdf
Παράρτημα13.pdf
Παράρτημα14.pdf