Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2019-20,
Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων,
Σχολή Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

ΕΕΑ_ΜΠΗΣ_201920.pdfΈκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αρχείο PDF)
ΕΕΑ_ΜΠΗΣ_201920_full.pdfΈκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης με ενσωματωμένα τα παραρτήματα.
Παράρτημα_01.pdfΦΕΚ Κανονισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Παράρτημα_02.pdfΈκθεση Βιωσιμότητας Τμήματος Μ.Π.Η.Σ.
Παράρτημα_03.pdfΣτρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος
Παράρτημα_04.pdfΚανονισμός Διπλωματικών Εργασιών
Παράρτημα_05.pdfΚανονισμός Π.Μ.Σ. “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου”
Παράρτημα_06.pdfΚανονισμός Π.Μ.Σ.: “Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα”
Παράρτημα_07.pdfΟδηγοί Μετάβασης (2) στο Π.Π.Σ. του Τμήματος
Παράρτημα_08.pdfΚανονισμός Εξετάσεων (Τμήμα Μ.Π.Η.Σ.)
Παράρτημα_09.pdfΚανονισμός Εξετάσεων από Απόσταση (Διοικούσα ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Παράρτημα_10.pdfΗμερίδα ΟΜ.Ε.Α. (23/05/2018)
Παράρτημα_11.pdfΔημοσιεύσεις Μελών Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. Του Τμήματος
Παράρτημα_12.pdfΠροφίλ Εισακτέων Φοιτητών
Παράρτημα_13.pdfΠρόταση για τη Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης
Παράρτημα_14.pdfΠρόγραμμα Ημερίδων Πρακτικής Άσκησης
Παράρτημα_15.pdfΕρωτηματολόγια για την Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης